Leczenie operacyjne

Leczenie operacyjne polega na wykonaniu zabiegu operacyjnego celem leczenia ew. Przerwania dotychczas występujących dolegliwości. Zależnie od jednostki chorobowej w grę wchodzą różne rodzaje operacji. W leczeniu ortopedycznym najczęściej mamy do czynienia z zabiegami operacyjnymi:
● Artroskopie - wziernikowanie stawów/tkanek z użyciem artroskopu (endoskopu). Pozwala to na względnie mało inwazyjny wgląd w chorobowo zmienioną okolicę ciała Tzn poprzez małe porty, przez które wkładamy narzędzia oraz kamerę celem wykonania zabiegu.
● Protezoplastyki stawów - operacje polegające na usunięciu chorobowo zmienionych części stawów oraz zastąpienie ich elementami z różnorakich metali i tworzyw sztucznych. Zabiegi protezoplastyk wymagają zarówno od operatora jak i pacjenta gruntownego przygotowania, Aby poprawić funkcjonowanie odpowiednich stawów jak i całego organizmu.
● Leczenie operacyjne urazów - w przypadku złamań, zwichnięć oraz innych dolegliwości powstałych w wyniku urazów często stosujemy rózne sposoby zespalania tkanek, m.in śrub, płyt metalowych, gwoździ i prętów śródszpikowych oraz implantów. W niektórych przypadkach po zakończeniu leczenia decydujemy się na usunięcie elementów zespolenia.

Opieka przed i pooperacyjna

Przygotowanie do niektórych zabiegów jest wymagające i niejednokrotnie pomoc merytoryczna lekarza jest potrzeba pacjentom, którzy mają być poddani operacji lub już zostali zoperowani. Zwykle opieką przed- i pooperacyjną zajmują się operatorzy tj lekarze, którzy operowali pacjenta. W zakresie przygotowania przedoperacyjnego mogą znajdować się konsultacje, wskazówki dotyczące kompletowania dokumentacji oraz skierowanie do odbycia pozostałych, niezbędnych konsultacji, zlecanie badań obrazowych i laboratoryjnych. Ponadto ważna jest edukacja pacjenta na temat zaplanowanych dla niego procedur oraz leczenia pooperacyjnego Po operacji pacjent zwykle pozostaje pod opieką operatora, który nadzoruje rekonwalescencje. W zakres opieki pooperacyjnej wchodzą m.in: usunięcia szwów, kontrolę rany, instruktaż na temat postępowania bezpośrednio po zabiegu jak i później, planowania rehabilitacji.

Leczenie zachowawcze

Leczenie zachowawcze w początkowym etapie choroby jest zwykle leczeniem z wyboru. Wiele schorzeń narządu ruchu może być z powodzeniem prowadzonych zachowawczo tz. przy użyciu farmakoterapii ( w tym leczenie bólu), fizjoterapii, wykonywania małych zabiegów (iniekcje z lekami, produktami medycznymi). Wielokrotnie wybieramy leczenie zachowawcze po rozważeniu wszystkich “za” i ” przeciw” leczeniu operacyjnemu, nie mniej jednak czasem leczenie operacyjne jest wysoce wskazane i odwlekanie go nie jest najlepszą opcją terapii.