Nasz zespół

Dobry ortopeda w Rzeszowie - Łukasz Świst

Łukasz Świst

Absolwent I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalista w zakresie Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu. Zainteresowania w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu dzieci, młodzieży i dorosłych. Certyfikowany ultrasonografista biodra dziecięcego techniką profesora Grafa.

Ortopeda w Rzeszowie prywatnie - Michał Czerwiec

Michał Czerwiec

Absolwent I wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. W trakcie specjalizacji w zakresie Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie. Zainteresowania z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu dzieci, młodzieży i dorosłych.

Krzysztof Cieślicki

Ukończył I wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z wynikiem bardzo dobrym. Obecnie w trakcie specjalizacji w zakresie Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie. Członek Polskiego Towarzystwa Ortopedii I Traumatologii. Licencjonowany lekarz Polskiego Związku Piłki Noznej. Posiada FIFA Diploma In Football Medicine. Współpracuje z druzynami oraz sportowcami indywidualnymi

Jesteśmy dostępni dla naszych pacjentów

  • Łukasz Świst — czwartek 16:00-19:00

  • Michał Czerwiec — wtorek 15:00-17:30

  • Krzysztof Cieślicki — poniedziałek 16:00-19:00